19.12.15

Εκδήλωση για τους πλειστηριασμούς / Μαγνησία

Εκδήλωση για τους πλειστηριασμούς

Ακριβής τοποθεσία:
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτίριο Παπαστράτου, αμφιθέατρο Σαράτση .