4.2.15

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ Σταματά να κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)


Στην Ελλάδα, φταίει μόνο ο Ακατανόμαστος Επίτιμος, κανείς άλλος!

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΟΜΟΛΟΓΑ SYRIZA-GREEK-BONDSVon SYRIZA-GRIECHISCHENANLEIHENSYRIZA-greco-LOS BONOSDES OBLIGATIONS SYRIZA-gréco
GRECO SYRIZA- - OBBLIGAZIONI EUROPE